بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی

نویسنده : دشتی، نادر؛ باسخا، مهدی؛ مسائلی، ارشک؛

(‎24 صفحه – از 73 تا 96 )


چکیده:
با توجه به تفاوت های اساسی ساختار بازار پزشکان و بازارهای سنتی اقتصاد، تفاوت در تعیین قیمت گذاری این بازار نیز به طور ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است . بررسی تفاوت های میان هزینه های نهایی پزشکان عمومی و متخصص ، نشان دهنده آن است که سهم خواری در پزشکی به هنگام وجود تفاوت میان هزینه نهایی و قیمت های موجود در بازار، به وجود می آید. راهکار اقتصادی مبارزه با این پدیده ، تعدیل مجدد قیمت ها در حد هزینه های نهایی می باشد. عدم توجه به این موضوع سبب خواهد شد تا «بازپرداخت »، به عنوان ابزاری که قیمت خالص متخصصین را به حد هزینه نهایی واقعی آنها نزدیک می کند، رواج یابد. گسترش بازپرداخت ها در بازار سبب خواهد شد تا بخشی از قدرت انحصاری متخصصین (از طریق بازپرداخت ) به پزشکان عمومی منتقل گردد؛ این موضوع نیز در بلندمدت ، توجه پزشکان به افزایش تخصص خود را با مشکل مواجه می نماید. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اقتصادی سهم خواری در پزشکی ، سه ابزار اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است ؛ ابتدا با استفاده از «تئوری نمایندگی »، موارد تخطی پزشک از عمل به وظیفه نمایندگی خود شناسایی می گردد. سپس با استفاده از مبانی «اقتصاد رفتاری »، به بررسی تفاوت های تصمیم گیری پزشکان با سایر عوامل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code