منافع ملی و استراتژی امریکا در آسیای مرکزی


نویسنده : ابوالحسن شیرازی، حبیب الله؛

(‎26 صفحه – از 13 تا 38 )

چکیده:
آسياي مركزي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مورد توجه قدر تهاي بزرگ جهاني بخصوص امريكا قرار ياد م يشد، » هارتلند و يك منطقه ژئواستراتژيك « گرفته است. هر چند از منطقه آسياي مركزي در گذشته با نام اما اينك با افزوده شدن جنب ههاي ژئواكونوميك، آسياي مركزي ب هيك منطقه حياتي ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك تبديل شده است. اين منطقه با روسيه، چين، افغانستان و ايران مرز مشترك دارد. تبديل شدن آسياي مركزي ب همنطقه نفوذ براي هر قدرتي، كنترل كشورهاي همسايه منطقه را ب هارمغان م يآورد که ب هلحاظ امنيتي و نظامي فو قالعاده مهم است. از سوي ديگر، در غرب اين منطقه، درياي خزر واقع شده است كه از نظر ذخایر نفتي در مقام دوم جهان قرار دارد. علاوه بر داشتن ذخایر عظيم و منابع طبيعي، اين منطقه در موقعيت مركزي و پل ارتباطي شرق و غرب بخصوص شرق دور و نزديك واقع شده است. اين مقاله ب هبررسي منافع ملي امريكا در آسياي مركزي و بحث پيرامون استراتژ يهاي اتخاذ شده خواهد پرداخت.

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. سید اسدالله گفت:

    عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code