مطالعه تطبیقی مبانی جرم انگاری جرائم سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان


نویسنده : علمداری، علی؛ فرجیها، محمد؛

(‎28 صفحه – از 163 تا 190 )

چکیده:
آگاهی نسبت به این که مرز دخالت کیفری از مداخله غیر کیفری در قلمرو آزادی فردی در فضای سایبر چیست، پرسشی است که در بحث از مبانی جرم انگاری به آن پرداخته می شود. مبانی جرم انگاری جرائم سایبری درواقع تبیین می کنند که چه نوع رفتاری می تواند در فضای سایبر عنوان مجرمانه به خود بگیرد. برخی از آن مبانی جهت تحدید دامنه جرم انگاری و توجیه اخلاقی آن مانع ایجاد می کنند، همچون اصل صدمه و اصل استقلال فردی. تمرکز برخی دیگر بر حمایت از گسترش دامنه جرم انگاری است، همچون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی که به عنوان الگو و راهنما معین می کنند که چه اعمالی باید از دایره اقتدار دولت خارج گردند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که دو نظام قانون گذاری کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تاثیر مبانی جرم انگاری جرائم سایبری رفتارهایی را در قلمرو مداخله های کیفری قرار می دهند؟ دستاوردهای حقوق کیفری آلمان در این زمینه تا چه اندازه در حقوق ایران قابلیت بهره برداری دارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهند قانون گذار آلمان در جرم انگاری جرائم سایبری مبتنی بر یک نظام لیبرالیستی که در آن مبنا اصالت فرد و آزادی افعال انسان ها است بیش تر تحت تاثیر اصل صدمه واقع گردیده است؛ منوط بر این که ضرر شدید باشد و استفاده از سایر روش های پیشگیری از آن ناممکن یا ناکارآمد باشد. لکن قانون گذار ایران در کنار تاثیرپذیری از اصل صدمه، با تفسیری متفاوت، صدمه به اخلاق، ارزش های اسلامی و اجتماعی را مبنا قرار داده است و این رویکرد قانون گذار ایران با مبانی ای چون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی توجیه می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code