مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر


نویسنده : رجائی، فاطمه؛

(‎32 صفحه – از 45 تا 76 )

چکیده:
گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسوولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است . ممکن است زیاندیده ، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد میگردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا میشود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است . شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده ، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است . در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده ، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت ، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسوولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذر یا از دست دادن مالیت ، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است . مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان ، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین میشود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده ،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است . درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است . ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسوولیت مدنی را بهتر تامین میکند مناسب تر است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code