سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر «مطالعه تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا»


نویسنده : رحیمی پور، ایمان؛ حبیب زاده، محمدجعفر؛ محقق داماد، سیده مصطفی؛ فرجیها، محمد؛

(‎27 صفحه – از 84 تا 110 )

چکیده:
نظام عدالت کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی، در راه مقابله با سوء مصرف مواد مخدر به کنشها و واکنشهای متعددی متوسل شده، اما هیچکدام منتهی به کاهش میزان مصرف نگردیده است. از این رو در سالهای اخیر دولت بر استفاده از رویکرد کاهش آسیبهای سوء مصرف متمرکز شده تا حداقل بتواند از آسیب هایی که به مصرف کننده و جامعه وارد میشود، جلوگیری نماید. لکن با مرور مقررات ایران، در این زمینه، برنامه جامعی مشاهده نمیشود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیل و با استفاده از تجربه کشورهای پرتغال و کانادا به عنوان – نمونه هایی مشابه با وضعیت فعلی ایران )از جهت میزان مصرفکننده و در خطر بودن جامعۀ لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان « نوجوانان(، و البته موفق، پیشنهاد میکند و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد تا بدین وسیله اولاً » مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر استفاده از برخی مواد مخدر کم خطر، جرم زدایی شود تا مسؤولین مربوطه با آزادی عمل، سیاستِ کاهش آسیب را اجرا نمایند و ثانیاً از رفتار کلیۀ مصرف کنندگان مواد مخدر، قضا زدایی صورت بگیرد تا دسترسی به این افراد تسهیل گردد. ثالثاً به دلیل کاهش سن مصرف، نوجوانان نیز در برنامههای کاهش آسیب، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code