تعارض منافع ذینفعان شرکتها و راهکارهای حل آن


نویسنده : صادقیان ندوشن، مهرداد؛ باقری، محمود؛

(‎28 صفحه – از 136 تا 163 )

چکیده:
شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذینفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذینفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفع تطلبی و خطرپذیری ذینفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع میکند. این تعارض بین ذینفعان یک دسته ویا میان ذینفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی همچون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایههای خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتا منابعی بهروز میباشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل میدهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرمهای کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ همچنین با اعطای حق به سهامداران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی- نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code