تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره


نویسنده : پارساپور، محمدباقر؛ عیسائی تفرشی، محمد؛

(‎17 صفحه – از 59 تا 75 )

چکیده:
در قرارداد اجاره با لحاظ اين كه اصولاً مستاجر فقط هنگامي مكلف به پرداخت عوض قراردادي مي شود كه منفعت موضوع معامله به وي تسليم شده باشد، اين پرسش مطرح مي شود كه تسليم منفعت چه زماني تحقق مي يابد كه اين تكليف بر عهده مستاجر قرار گيرد؟ در اجاره اشيا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقيهان اماميه قرار دارد اين است كه صرفاً با تسليم عين، مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بها مي شود؛ ولي پذيرش اين ديدگاه براي بعضي صاحبنظران دشوار آمده، زيرا منفعت، امري تدريجي الحصول بوده، در حين تسليم عين به مستاجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نيز آن جا كه اجير بايد كاري را بر روي شيء متعلق به مستاجر انجام دهد، در تعيين زمان تسليم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نويسندگان در اين مقاله ضمن تحليل و نقد ديدگاه هاي مختلف در مسئله به اين نتيجه رسيده اند كه در اجاره اشيا با لحاظ عرفي بودن تسليم، با تحويل عين به عنوان منبع منفعت، تسليم منفعت تحقق مي يابد و درخصوص اجاره خدمات نيز چنانچه بر طبق قرارداد بايد اجير عملي را بر روي شيء متعلق به مستاجر انجام دهد و شيء مزبور براي انجام آن كار در تصرف اجير قرار بگيرد، به لحاظ عرفي تسليم منفعت تنها با تسليم آن شيء تحقق مي­يابد. در غير اين صورت، با اتمام كار، اجير حق الزام مستاجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code