نقش دانشگاه ها در توسعه و نهادینه شدن نظام حقوق مالکیت فکری


نویسنده : ذاکر صالحی، غلامرضا؛

(‎32 صفحه – از 71 تا 102 )

چکیده:
حقوق مالکیت معنوی یا فکری، حقوق اموالی است که دارای ارزش اقتصادی داد و ستد هستند، ولی موضوع آنها شیء معین مادی نیست . براساس بند «ج » ماده ٢ قانون اهداف و وظـایف وزارت علوم درخصوص ارزیابی و تایید اختراعات و همچنین ماده ٤٥ قانون برنامه چهـارم توسعه ، این دستگاه دارای وظایفی در این قلمرو است . در این پژوهش نقش های دهگانه آموزش عالی در نظام حقوق مالکیت فکری تدوین و دیدگاه پاسخگویان درباره میزان اهمیت هریک تدوین شده است . یافته ها موید اهمیت بالای کلیه نقش ها وکارکرده از نظر پاسخگویان است . در کنار این تلاش، تجارب عملی٢٦ دانشگاه معتبر جهان در زمینه حقوق مالکیت فکری با تاکید بر مبحث اختراعات با رویکرد تطبیقی جمع بندی شده است . تجارب دانشگاهها نشان میدهد جوهره اصلی فعالیت دانشگاهها ایجاد یک نظام حمایتی است تا بتوان ایدهها و پژوهش ها را به سطح تجاریسازی و خلـق ثـروت رهنمـون شـد. انـواع ایـن حمایت ها عبارت است از: مشاوره، تسهیل تجاریسازی، کمک به صـدور مجـوز، حمایـت از بازاریـابی، پیگیــری امـور ثبــت اختـراع، ارزیــابی اختراعـات دانشــگاهی، کمـک هــای مــالی، استانداردسازی، انگیزش، رسیدگی به دعاوی، تهیه اسناد حقوقی و کنترل قوانین . در نهایت دو /سنخ اروپایی و آمریکایی شناسایی شده است . یافته ها نشان میدهند در ایران، آنچه درعمـل اتفاق افتاده عمدتا ارائه مشاوره و خدمات حقوقی، یعنی الگوی اروپایی بوده، نه الگوی امریکایی که تاکید بر کمک به تجاریسازی دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code