صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی با تاکید بر حقوق ایران


نویسنده : علمی، حسین؛ شهبازی نیا، مرتضی؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ صادقی مقدم، محمد حسن؛

(‎22 صفحه – از 125 تا 146 )

چکیده:
در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی¬ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین¬المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه¬های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین¬المللی حاکم بر داوری تجاری بین¬المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین¬المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام¬های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت¬هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش¬بینی شده است، به چشم می¬خورد؛ لکن این محدودیت¬ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می¬شوند و در عرصه تجارت بین¬الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین¬المللی، این محدودیت¬ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین¬المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می¬شوند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code