رویکردهای حمایت از قرارداد در تحلیل اقتصادی حقوق (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)


نویسنده : عیسائی تفرشی، محمد؛ ابدالی، مهرزاد؛

(‎23 صفحه – از 151 تا 173 )

چکیده:
مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان می¬دهد که از چشم¬انداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی می-توان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تامین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش می¬دهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی می¬شوند) و ما را قادر می¬سازند تا بخش¬های مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان می¬دهد که برخی از دکترین¬های موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر می¬رسد رویکرد تامین انتظارات مورد توجه بوده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code