اصل استقلال قضایی در دیوان بین المللی کیفری


نویسنده : جلالی، محمود؛ زیلابی، سلمان؛

(‎26 صفحه – از 23 تا 48 )

چکیده:
یکی از بنیادیترین معیارهای محاکمه عادلانه حـق برخـورداری از دادرسـی توسـط محکمـه ای مستقل و بی طرف است . در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق بـه شـمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بـر احتـرام بـه آن تاکیـد فـراوان دارنـد. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظامهای حقوقی جهـان از جایگـاه رفعیـی برخـوردار اسـت . برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی کـه زیـر بنـای حـق «محاکمـه عادلانـه » بـه شـمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیـوان بـین المللـی کیفـری دلایـل کـافی وجـود دارد. اساسنامه رم، سند موسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تامین و تضمین این اصل ارزشمند است . علیرغم این واقعیت ، به منظـور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است . ایـن مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفـری و قضـات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code