مبانی و ماهیت نظارت قضایی بر اعمال دولت: مطالعه تطبیقی کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا


نویسنده : آقایی طوق، مسلم؛

(‎68 صفحه – از 125 تا 192 )

خلاصه ماشینی: “M. S(2006),The Corporate Origins of Judicial Review (421)-با آنکه از رأی قاضی مارشال در دعوای ماربری علیه مادیسون به عنوان نقطه عطفی‌ هم برای نظارت قضایی حقوق اساسی و هم نظارت قضایی حقوق اداری یاد می‌شود ولی‌ قبل از آن نیز تجربه‌هایی در کشور انگلستان و آمریکا در خصوص نظارت بر اعمال دولت نظارت مذکور نظارت سلسله مراتبی بین قوانین و مصوبات سرزمین مادر و قوانین‌ و مصوبات سرزمین وابسته بود نه نظارت بر اعمال دولت به مفهوم امروزی. هرچند که‌ برخی از دیوانها در مرحله بدوی به موضوع مورد درخواست رسیدگی می‌کنند ولی‌ اغلب آنها دادگاهی ظاهر می‌شوند که به شکایات افراد از تصمیمات مقامات‌ اداری می‌پردازند در اینگونه موارد و با وجود یکی از شرایط زیر دیوان می‌تواند با نقض تصمیم اداره تصمیم خود را جانشین آن کند: *در تصمیم موردنظر اشتباه در واقعیات که مبنای عمل بوده‌اند،591صورت‌ گرفته باشد. اگر در این متون اشاره‌ای به نظارت‌پذیر بودن عمل موردنظر نشده بود زیرا براساس رأیی که در سال 6491 صادر شده است،غفلت مقنن در اشاره به نظارت قظایی جلوی دادگاه فدرال را نمی‌گیرد تا در خصوص اعطای‌ جبران در مقابل عمل اداره به صلاحیت عام خود استناد کند. زیرا حقوق اداری آمریکا بخاطر منشأ کامن لویی خود دارای اصولی است که‌ علیرغم عدم تصریح در متون قانونی باید همواره از سوی اداره بعنوان اصول برتر اداری مورد توجه و تبعیت قرار بگیرند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code