نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگی علیه زنان از منظر حقوق بشر


نویسنده : ره کشای، حمیده؛

(‎30 صفحه – از 121 تا 150 )

چکیده:
در چند دهه اخير يكي از موضوعات مهم حقوق بشري، خشونت عليه زنان است. با وجود اين كه مقابله با تمام اشكال خشونت داراي اهميت است، اما ارتكاب خشونت خانگي به دليل شيوع بسيار در كشورهاي جهان و به دليل آسيب هاي جدي جسماني و روحي كه بر زنان دارد، به عنوان مهم ترين مصداق خشونت، محور توجه دولت ها و اعمال راهكارهايي در دو حوزه داخلي و بين المللي شده است. با اين اوصاف خشونت خانگي همواره يكي از چالش هاي مهم در راستاي تطبيق كامل حقوق بشر است. اين امر منجر به اين پرسش كه نقش مداخله دولت ها در خشونت خانگي چگونه است؟ گشته است. از آن جايي كه مصاديق خشونت خانگي در كشورهاي مختلف متفاوت است، مداخله دولت ها بايد متناسب با فرهنگ و مصلحت هاي جامعه تحت حكومتشان صورت گيرد و بايد در عرصه بين المللي در چارچوب احترام متقابل به رسميت شناخته شود. امروزه دولت ها به ويژه دولت هاي غربي فارغ از اين مهم به كسب منافع بيشتر مي انديشند. افزيش آمار خشونت خانگي عليه زنان مويدي بر اين ادعاست. بر اين اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق توصيفي- تحليلي نقش مداخله دولت را در خشونت مورد بررسي قرار مي دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code