مقایسه تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی های غربی و اسلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)


نویسنده : موسوی، سید محمد؛

(‎38 صفحه – از 13 تا 50 )

چکیده:
هرگونه نگرشی نسبت به بحث و بررسی نظریات فلسفی حقوق بشر، بدون پرداختن به مبانی و افکاری که ساختار حقوق بشر را شکل داده‌اند، مبهم و مشوش خواهد بود. حقوق بشر مورد نظر اعلامیه جهانی، جهان‌بینی خاص غربی را ترسیم می‌کند. به همین دلیل، تلاش برای فهم این حقوق، بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی، از ضرورت برخودار است. هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی‌های غربی و اسلام با تاکید بر گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) است. مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سرانجام یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اشتباه اسـاسی حقوق بشر غربی، فاصله گرفتن از رویکرد‌ توحیدی‌ و فرجام‌باوری نسبت به جهان و انسان است؛ همان اصولی که فـقه اسلامی بر پایه‌ آن‌ها ‌ شکل‌ گرفته است. رویکـرد مـتعالی فقه اسلامی در‌ زمینه‌ حقوق‌ بشر بر اساس اصول نظری ویژه می‌تواند‌ الهام‌بخش‌ تدوین و تنظیم و اجرای حقوق بشر جهانی قرار بگیرد. دیگر این‌که امام خمینی‌ (ره)، در تبیین حقوق بشر، اسلام را تنها منادی اصلی حقوق انسان‌ها‌ در اعصار و جوامع مختلف بیان می‌کنند و تحقق مصادیق مربوط به حقوق بشر از جمله آزادی، حقوق زنان، اقلیت‌ها و حقوق اجتماعی و شهروندی را تنها در سایه دین‌باوری می‌دانند .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code