تفسیر مفهوم شهروند در قوانین ایران


نویسنده : سروی مقدم، مصطفی؛

(‎16 صفحه – از 93 تا 108 )

چکیده:
اصطلاح “شهروند ایران ” تا حدود دو دهه اخیر فاقد سابقه در قوانین و ادبیات حقوقی ایران بوده و حتی طرف ایرانی دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا در دهه ١٣٦٠ وجود آنرا در حقوق ما رد نمود. اما در دو دهه اخیر اصطلاح مزبور کلید واژه تعدادی قوانین ومقررات مختلف گشته و سونامیوار در سخنرانیها و اعلامیه های رسمی، رسانه ها و نشریات هم بشدت تاخت و تاز دارد، البته بدون اینکه از لحاظ حقوقی مفهوم ، مصداق و رابطه دقیق آن با تابعیت عاری از ابهام و پیچیدگی باشد. هدف این تحقیق بررسی موضوع و شفاف سازی مفاهیم ومصادیق “شهروند ایران ” نخست ، با تقسیم مصادیق آن به عناوین “شهروندملی و فراملی ” و “شهروندمحلی و فرامحلی”؛ و بعد، تعیین حقوق قانونی هر گروه در مقایسه با دسته دیگر بوده ، که آثار اجرای آن به کمک یک روش نوآورانه تحلیلی–توصیفی، مشابه توصیفات در علم تعارض قوانین ، به رفع یا تقلیل نسبی ابهام از موارد مبهم مطروحه منجر میگردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code