تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران


نویسنده : گلدوست جویباری، رجب؛ غلامپور، مهدی؛ ناظریان، حسین؛

(‎20 صفحه – از 99 تا 118 )

چکیده:
شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلم هر شخص است. از طرفی سوء استفاده از حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در این بین ممکن است کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا می داند دست به طرح شکایت کیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینه های مالی و معنوی سنگینی به طرف شکایت بار نماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایران و در آثار بزرگان آیین دادرسی کیفری به تصریح و تلویح بیان شده است. لزوم توجه به این مساله نه تنها بایستی در جامعه نهادینه شود و اشخاص خود را مکلف به رعایت آن بدانند بلکه نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد تا با اعمال تدابیر مناسب مانع طرح شکایات بی اساس شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code