ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور

نویسنده : پروین، خیراله؛ دلبر، حسین؛

(‎30 صفحه – از 111 تا 140 )

چکیده:

اگرچه غالبا برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست گذاری عمومی به طور کل و در فرآیند ارزیابی قوانین و مقررات ب هطورخاص است. در گفتار دوم به نقش سازمان بازرسی و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) طبق قا نون پرداخته م یشو د. « بازرسی عملکرد وارزیابی خط مش یه ا » مدیریت خدمات کشوری در مرحله یافته ها حاکی از آن است که این دو نهاد، صلاحیت و شرایط ضروری برای ایجاد اصلاحات وارائه سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد دستگاه های اجرایی را دارند و تحول از رویکرد بازرسی-تفتیش به رویکرد بازرسی- نظارت تصحیحی این مهم را محقق میسازد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code