ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی

نویسنده : رستمی، ولی الله؛ رنجبر، احمد؛

(‎28 صفحه – از 113 تا 140 )

چکیده:

حقوق مالیاتی ملی در سطح بین المللی است. معیارها و قواعد عمومی مالیاتی از حاکمیت دولتها و حق آنان در وضع معیارهای شخصی وااقتصادی برای اخذ مالیات حمایت می کند. در این شرایط اگر روابط شخصی فردی با کشوری با روابط اقتصادیش منطبق نباشد و دو کشور همزمان وی را مشمول مالیات بر مآخذ واحد بشناسنده یا اگر دو با چند. کشور همزمان خود را محل اقامت با فعالیت اقتصادی وی بدانند» تکلیف تزاحم احکام قانونی کشورها چه می شود؟ از آن سو اگر فردی به قصد پنهان کردن درآمد یا دارایی خود یا نپرداختن مالیات، آن را به کشور دیگر منتقل کند یا با هدفی مشایه اقامتگاه خود را ترکک کند موضوع چگونه قابل حل است؟ واقعیتهای سیاسی- اقتصادی جامعه بین المللی و نیاز فزاینده دولتها به سرمایه نیروی کار و کالاها و خدمات یکدیگر و در نتیجه شکل گیری انواع پیچیده و مختلف روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری،سیاستگذاران و قانونگذاران دولتها را وادار به اتخاذ رویکردهای تازه ای نسبت به این مسائل کرده است. هرچند حقوق مالیاتی بین المللی» امتداد حقوق مالیاتی ملی در سطح بین المللی است، اما تاثیر این رویکردهای نوین، دولتها را به پیروی از الگو با الگوهای واحدی در معاهدات مالیاتی خود با کشورهای دیگر و حتی وضع قوانین ملی و اتخاذ رویه قضایی داخلی کما بیش یکسان کشانده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code