فقدان دولت مدرن و پی آمدهای آن در خاورمیانه عربی

نویسنده : دهشیار، حسین؛

(‎22 صفحه – از 27 تا 48 )

چکیده:

یکی از مهمترین ویژگی های قابل مشاهده در بسیاری از کشورهای خاورمیانه عربی عدم رویت دولت ملی (مدرن) می باشد. حضور دولت ملی دلالت بر وجود همزمان دو واقعیت متعارض دارد. از یک سو شاهد تم رکز مشروعیت و از سوبی دیگر مشاهده گر پراکند گی؛قدرتهستیم. این به معنای وجود مسئولیت رویه ای در کنار مسئولیت کیاستی است. به دلیل نبود شاخص های دولت ملی یعنی توانایی در کسب منابع از مردم, توانایی در توزیع منابع» توانایی در سامان دهی مناسبات اجتماعی و توانایی در ایجاد نظم بی ثباتی سیاسی در گستره وسیعی از خاورمیانه عربی یک واقعیت انکازناپذ یر است. پس جای تعجب نیست که بسیاری از کشورهای خاورمیانه آعربی”درگیر با گسل های امنیتی: گسل های ظرفیتی و گسل های مشروعیتی هستند. تا زمانیکه دولت ملی حیات طنیعیدر این منطقه به دنت نیاورد بی ثباتی مزمن سیاسی تداوم خواهد داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code