تأملی در مفهوم، مبانی و اقسام تعهد

نویسنده : احمدی، محمد رضا؛

(‎36 صفحه – از 7 تا 42 )

چکیده:
به رغم آنکه واژهء تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده می‌نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می‌کند،ولی‌ با اندکی تأمل در گسترهء مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه می‌شود که تعهد چنان مقوله‌ای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه‌تنها به به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمی‌گنجد،بل بی‌جهت نیست که بخش‌های‌ وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصه‌های مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحب‌نظر حقوق،مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن می‌شود و با وجود قدمت‌ زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه،هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگین‌ترین و باب طرح پرسش‌های علمی و میدان عرضه نظریه‌های‌ متعارض از مفتوح‌ترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به‌ شمار می‌رود.در این مقاله،نه فقط با نگاه پژوهشی صرف،بلکه با هدف تعمیق پایه‌های آموزشی‌ حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همه‌جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده‌ است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطهء میان عقد و تعهد،مبانی حقوقی این نهاد و نظریه‌های مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیل‌دهندهء آن احصاء و مورد شمارش واقع شود.در نهایت نیز پس از بیان‌ اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح د اده خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code