بررسی روابط ایالات متحده و چین در منطقه آسیا پاسیفیک پس از یازده سپتامبر 2001 – 2008

نویسنده : دهقانی فیروزابادی، سید جلال؛ امیری رز، فاطمه؛

(‎34 صفحه – از 99 تا 132 )

چکیده:

در مقاله حاضر, به بررسی روابط نظامی و استراتژیکک ایالات متخده و چین در منطقه آسیاپاسیفیکک پرداخته شده و با پیش فرض گرفتن همکاری های دو کشور در سطح بین المللی در مقطع پس از بازده سپتامبر» این سوال مطرح گردیده است که بااتوجه به همکاری چین و آمریکا در سطح بین المللی» روابط دو کشور در سطح منطقه آسیا-پاسیفیکک بر چه مبنایی استوار است؟در پاسخ این فرضیه مطرح شده که دو قدرت مذکور علی رغم همکاری در سطح بین المللی» در سطح منطقه آسیا-پاسیفیکک رقابت استراتژیک و نظامی را دنبال می نمایند. در ادامه تعارض دو کشور بر سر توانایی نظامی چین و نیز چالش آنها بر سرمساله تایوان بررسی گردیده است.این فرضیه با نظریه انتال قدرت تبیین شده است. بر مبنای این نظریه ۰ چین به عنوان یک قدرت در حال ظهوره سرانجام سیستم فعلی به رهبری ایالات متحده را به چالش خواهد کشید و این چالش با رقابت منطقه ای قابل مشاهده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code