ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

نویسنده : ساعد، نادر؛

(‎28 صفحه – از 89 تا 116 )

چکیده:

جنگهای نامتقارن که در کترینهای نظامی و امنیتی پس از حوادث یازده‌ سپتامبر رونقی فراوان یافته،هرچند پدیده‌ای جدید نیست،اما از نظر تأثیرگذاری‌ بر اجرای حقوق بشردوستانه در جنگهایی که برپایه این دکترین ممکن است‌ صورت گیرند،قابل توجه و تحلیل است.در جنگهای نامتقارن،نابرابری و تفاوت فاحش توانمندیهای نظامی طرفهای متخاصم-اعم از اشخاص‌ بین المللی یا بازیگران غیر دولتی-توجیهی استراتژیک برای دست زدن به‌ اقدامات نامتعارف(حتی به کارگیری شیوه‌ها و ابزارهای جنگی ممنوعه یا زیر پاگذاشتن اصول تفکیک،منع درد و رنج بیهوده و حرمت بیطرفی)تلقی‌ می‌گردد،چرا که در این دکترین،به کارگیری قدرت نظامی تنها در راستای‌ حصول نتیجه(عدم شکست در جنگ با دشمن قوی)تعیین و گزینش می‌گردد. از طرف دیگر،دولتهای قوی نیز در اقداماتی که علیه استراتژی جنگ نامتقارن‌ طرف دیگر(ضد استراتژی جنگ نامتقارن)انجام می‌دهند،حقوق بشردوستانه‌ را نقص خواهند کرد.در این نوشتار،چارچوب کلی جنگ نامتقارن از منظر موازین بشردوستانه حقوق درگیریهای مسلحانه،تحلیل و ارزیابی می‌گردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code