اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران

نویسنده : شکوهی زاده، رضا؛

(‎27 صفحه – از 87 تا 113 )

چکیده:

یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی» نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیستء بلکه در اقامه سایر دعاوی» ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف» کدام‌ یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند» به‌رغم بداهت اولیه» به‌راحتی ممکن نیست. بند ال ماده ۳۳۵ ق.. ددم از احقی تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌پرده است» درحالی که تجدیدنظرخواهی محکومله ری بدوی» به جهت فقدان نفع» انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین می‌کند کدام یک از طرف‌های دعوای بدوی» در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه» با توسل به اماراتی احراز می‌گردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق ری و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات» نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستاء اعمال اصل مغلوییت در رابطه با ری داد گاه» نوع دعوی و تغییر اوضاع واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهرهگیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه» راه‌حل‌هایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خحصوص ارائثه گردد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code