داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

نویسنده : علومی یزدی، حمید رضا؛ آزادی، یاسمن؛

(‎28 صفحه – از 121 تا 148 )

چکیده:

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است .اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفا مرحله ای شکلی درجریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل ومتفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعدداوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقرراتداوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامیبوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است.براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازینداوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داورانرا مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، کهتوسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه،جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code