ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد

نویسنده : طباطبایی، سید محمد صادق؛ اکرمی، زهرا؛

(‎14 صفحه – از 83 تا 96 )

چکیده:

یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد، ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است . اگرچه تقریبا همه ی حقوقدانان در این مسئله که در این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است ، اتفاقنظر دارنـد لکـن برخـی آن را صـرفا قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند. تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثـار صـرفاتحلیلـی و نظـری نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح ، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین ، تفاوت میان تبدیل تعهد و…از آثار عملی این بحث است . به عبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث ، دست یابی بـه پاسـخ این سوال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بـین میرود یا آنکه به واسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست ؟ بنـابراین در ایـن پژوهش ، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آنها پرداخته شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code