شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت

نویسنده : شعاریان، ابراهیم؛ مولائی، یوسف؛

(‎30 صفحه – از 35 تا 64 )

چکیده:

یکی از قواعد مهم جبران خسارت ، قاعده ی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیان دیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است ، انجام داده و از توسعه ی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت ، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت . با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام ، نشانه هایی از این قاعده دیده می شود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده ، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت . باید توجه داشت که تکلیف زیان دیده به کاسـتن از خسـارت ، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفه ی تقلیل از سوی زیان دیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـی کوشـد بـا مطالعه ی تطبیقی و نگاهی به اسناد بین المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده ی مورد نظر است ، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code