تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

نویسنده : خوئینی، غفور؛ شمس الهی، عطیه؛ ذوالفقاری، سهیل؛

(‎30 صفحه – از 111 تا 140 )

چکیده:

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شـده اسـت . بـا توجـه بـه مبـانی حقـوقی، فلسـفی و اقتصادی ارائه شده برای تعـدیل قـرارداد و کـاهش ارزش پـول، بـه نظـر مـی رسـد دارا شـدن ناعادلانه ، مبنای مناسبی است ؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است . بـه نظـر میرسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است . کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است . اما نکتـه حـائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل ، امکان حفظ قرارداد با همـان شـکل و بـا توجـه بـه نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کـاهش ارزش پـول، تعـدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هـر دو معنـای لـزوم قـراردادی «ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق » هماهنگ است . انتخاب این نظر که افراطـی نیست ، این فایده را دارد که مجرای سایر راهحل ها را مسدود نمیسازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code