تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

نویسنده : نیک فرجام، زهره؛

(‎20 صفحه – از 179 تا 198 )

چکیده:

عامل فعل زیان بار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت وارده می باشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیان بار نیست ، بلکـه عوامـل و اسـباب دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـاب تقصیر به خوانده می شود و گاه رابطه ی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـی کنـد. بارزترین مصداق سبب خارجی ، قوه ی قاهره می باشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـا به اشاره ، اصطلاح قوه ی قاهره استفاده شده است . قـوه ی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: ١- علت منحصر وقـوع حادثـه ی زیـان بـار باشـد ٢- یکـی از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوه ی قاهره تاثیر ویژه بر رفع مسـئولیت مـدنی دارد. به عنوان مبانی فقهی قوه ی قاهره می توان از قاعده ی لاضرر، نفی عسروحرج و استیمان یـاد کرد. این مقاله درباره ی تاثیر قوه ی قاهره بـر رفـع مسـئولیت کارفرمـا در صـورت ورود ضـرر و زیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code