قاچاق کالا در ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی آزمون علیت گرنجر (1386-1353)

نویسنده : زراءنژاد، منصور؛ ابراهیمی، صالح؛ ‏

(38 صفحه – از 13 تا 50)

چکیده: قاچاق بخشی از اقتصاد غیر قابل مشاهده است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود که این امر موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصادی کشور می شود. داشتن اطلاعات از قاچاق کالا از جنبه های مهمی از جنبه فرار مالیاتی، اثربخشی سیاست ها پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت دارد. در این مطالعه ابتدا با استفاده روش شاخص های چندگانه و علل چندگانه (MIMIC) به بررسی علل و آثار قاچاق کالا در ایران طی دوره 1386-1353 پرداخته می شود، سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر ، رابطه بین قاچاق کالا و اقتصاد رسمی بررسی می شود. بر اساس نتایج این مطالعه، تورم، شاخص باز بودن اقتصاد، آموزش و حجم دولت مهم ترین عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران هستند و مصرف فرآورده های نفتی و تقاضای پول مهم ترین متغیرهای تاثیرپذیر از قاچاق کالا هستند. هم چنین در طی دوره مورد بررسی، اقتصاد زیرزمینی به طور متوسط 19 درصد از تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه 1376) را تشکیل می دهد. هم چنین بر اساس نتایج این مطالعه اقتصاد رسمی علیت گرنجری قاچاق کالا می باشد اما برای عکس این رابطه شواهدی یافت نشد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code