جستاری بر مفهوم «شخصیت حقوقی دولت»

نویسنده : ریاحی، نوربخش؛

‏(18 صفحه – از 67 تا 84)

چکیده:

یک نظریه حقوقی باید در جهت نیازمندی‌های جامعه هدف ایجاد شود. بدین‌روی، به لحاظ تعاریف، معیارها، ضوابط، مفاهیم، مبانی و اصطلاحات نظری باید از استحکام و منطق درونی و جامعیت لازم برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی سوالات و ابهامات مطرح شده باشد. «شخصیت حقوقی دولت» نظریة رایج علم حقوق و مبنای تمام فعالیت‌های دولت است. به استناد این انگاره، دولت به‌عنوان یک ضرورت انکار نشدنی و در راس اشخاص حقوقی، دارای حقوق و مسئولیت است و گسترة فراوانی در زندگی امروزین دارد. ولی این سوال مطرح است که آیا میان مفاهیم، عناصر، مبانی و مسئولیت شخصیت حقوقی دولت و اجزای آن، نظم منطقی و انسجام درونی حاکم است؟ این تحقیق با روش اسنادی، بر این فرضیه است که نظریة «شخصیت حقوقی دولت» در مفروضات و مبانی بنیادین خود، در ابعاد گوناگون دارای نقص است و همین تعارضات درونی و مفهومی، زمینه‌ساز اختلافات نظری متعددی در حوزة شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، به‌ویژه دولت شده است. مقالة حاضر با تبیین و برجستگی این مفاهیم و مبانی، تجدید نظر در انگارة «شخصیت حقوقی دولت» را نتیجه‌گیری می‌کند و پیشنهاد می‌دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code