آسیب شناسی نظری مجازات سالب آزادی

نویسنده : مطهری، یاسین؛

‏(14 صفحه – از 101 تا 114)


چکیده:

مسئله و هدف: امروزه زندان به عنوان یک واقعیت اجتماعی تلخ و انکارناپذیر مطرح می شود. مخالفان و موافقان بحث زندان، هر یک از دیدگاه خود به مقوله زندان پرداخته اند. گروهی زندان را آسیب زا می دانند و گروهی آسیب زدا می داند، یکی زندانی را مجرم ذاتی می داند و دیگری زندانی را معلول مشکلات اجتماعی و…، کیی کارکردش را مثبت م یداند تادیب و اصلاح و بازسازگاری با هنجارهای جامعه دیگری کارکردش را منفی می داند. تشدید بیماری اجتماعی، از طریق کسب تجارب سایر زندانیان. به هر حال زندان، به لحاظ نیاز جوامع و به عنوان ابزار اصلی کنترل رسمی مدرنیته وجود دارد تا بتواند برای مدتی افراد ناسازگار و نابهنجار را جدای از جوامع نگه دارد. مسائل زندان به عنوان کیی از آخرین ایستگاه های توقف مجرمان و بزهکاران همواره مورد توجه مسئولان، جامعه شناسان و حقوقدانان بوده است. از سویی زندان به منزله مجازات همواره در معرض انتقاد و ایراد مخالفان از کی سو و تبلیغ و ترویج موافقان از سوی دیگر قرار داشته است. موافقان به برشمردن ویژگی های آن به ویژه در مقایسه با سایر مجازا تها و مخالفان نیز به ذکر عیب های آن پرداخته اند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای و میدانی تحلیل و تدوین گردیده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code