ضمانت اجراهای تعهد به تسلیم مبیع در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

نویسنده : وطنی، زهرا؛ مظلوم رهنی، علیرضا؛ کولیوند، حشمت الله؛

‏(15 صفحه – از 115 تا 129)

چکیده:

در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین المللی و قانون فروش کالای انگلیس، تسلیم و آثار آن از عوامل بیرونی و پرداخت ثمن و وفای به تعهد … از عوامل درونی آرامش روانی و …، برانگیزاننده های اجتماعی است. تسلیم مبیع و ثمن و احکام آن در متون فقهی حدود 33 قاعده را به طور مستقیم و غیر مستقیم و در حقوق موضوعه ایران مستقیماً 18 ماده از مواد قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. ضمانت اجرای تعهد به تسیلم نیز برحسب مورد در قالب های مختلفی از قبیل الزام به تسلیم ( اجرای عین تعهد )، حق حبس و فسخ و مطالبه خسارت تجلی یافته است. در نظام های حقوقی مورد مطالعه اجبار به تسیلم یا اقدام به اجبار متعهد به حدی مقبول و پذیرفته است که نه تنها آن را مغایر با اصالت و حیثیت انسانی نمی دانند بلکه آن را بسیار طبیعی و منطقی نیز قلمداد می کنند. دراین پژوهش با بیان این مسأله که : چه تفاوت ها و وجوه اشتراکی بین حقوق موضوعه ایران وقفه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا با انگلیس در خصوص تعهد به تسیلم مبیع و آثار آن وجود دارد؟ لذا با طبقه بندی موضوعات، تطبیقی بودن آن ها، به بیان وجوه اختلاف و اشتراک مفاهیمی که در کنوانسیون بیع 1980، فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران و قانون فروش کالای انگلیس 1979 پرداخته شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code