تحلیل محتوای نقش دو نشریه ی زن روز و دنیای زنان در اشاعه و اطلاع رسانی از حقوق زنان

نویسنده : مجیدی قهرودی، نسیم؛ درستانی، مریم؛

‏(15 صفحه – از 63 تا 77)

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی نقش دو نشریة تخصصی زن روز و دنیای زنان(منتشر شده در سال 1388) در آگاه سازی زنان از حقوقشان است. در این مقاله از نظریه های فمینیستی، نابرابری جنسیتی، پدر سالاری، اشاعه نوآوری ها، شکاف آگاهی، برجسته سازی و کارکرد رسانه ها استفاده شده است. مقوله های این تحقیق شامل ارزش خبری، نوع مطلب، اندازه تیتر، کاربرد عکس و محل رویداد می باشد. این تحقیق با روش تحلیل محتوا و تکنیک پرسشنامه معکوس صورت گرفته، روش نمونه گیری برای به دست آوردن حجم نمونة نشریة «زن روز » روش تصادفی سیستماتیک و برای نشریة «دنیای زنان » سرشماری است. حجم نمونه برابر با 153 مطلب در 24 شماره در مجموع از این دو نشریه است. اعتبار تحقیق صوری و روایی آن طبق ضریب اسکات برابر 1 است. مهمترین نتایج تحقیق به شرح ذیل است: نشریة زن روز به میزان قابل توجهی بالاتر از نشریة دنیای زنان مسئلة حقوق زنان را پوشش داده است. به لحاظ محتوایی دو نشریة زن روز و دنیای زنان تفاوت قابل توجهی با همدیگر ندارند، بیشتر مطالب حقوقی فرآیند مدار و تنش زدا و مطالب خارجی رویداد مدار و تنش زا هستند. مطالب فرآیند مدار و تنش زدا با کاربرد عکس و طرح و تیترهای بزرگتر و حجم بیشتر زیر چاپ برجسته شده اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code