بررسی مقایسه ای دیدگاه ها و نظرات دختران و زنان در مورد پوشش ظاهری از منظر حقوق شهروندی

نویسنده : روحانی، مهدی؛ درستانی، مریم؛ ‏

(14 صفحه – از 111 تا 124)

چکیده:

موضوع کلی این مقاله عبارت است از: «بررسی مقایسه ای دیدگاه ها و نظرات دختران و زنان در مورد پوشش ظاهری از منظر حقوق شهروندی». جامعه ی آماری در این مقاله را دختران و زنان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز شکل می دهند. نمونه های این پژوهش شامل دو گروه برابر یعنی، 50 نمونه دانشجو با شرایط انتخاب تصادفی و گروه های همگن سنی و جنسی-تحصیلی است که تنها از لحاظ وضعیت زناشویی، نیمی از آنها مجرد و نیمی متاهل می باشند. روش تحقیق به کار برده شده علی-مقایسه ای است و نمره های جمع آوری شده به صورت دو یا چند ارزش طبقه ای یا رتبه ای است. بنابراین، آزمون غیر پارامتریک مجذور خی دو، گروهی انتخاب شده که ملاک مقایسه ی رابطه ها تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار است. برای سنجش و اندازه گیری متغیر وابسته یعنی دیدگاه و نظرگاه دختران و زنان جامعه در مورد پوشش ظاهری بر حسب نیاز با شرایط محدود و مشتمل بر 20 سوال با پاسخ درجه بندی شده به شکل طیف لیکرت 5 درجه ای ساخته شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code