چیستی حق بر غذا در حقوق اقتصادی و اجتماعی

نویسنده : انصاری، محمد باقر؛ حاجی علی اورک پور، شکورا؛ ‏

(36 صفحه – از 53 تا 88)

چکیده:

حق بر غذا حقی مرکب است که درون خویش حقوق متمایز و در عین حال کاملا مرتبطی را در بر میگیرد. در واقع، میتوان حق بر غذا را به مثابه هرمی در نظر گرفت که راس آن را حق بر رهایی از گرسنگی تشکیل میدهد. این حق که تنها حقی است که از آن به «حق بنیادین » تعبیر میگردد، برای دولتها یک تکلیف مطلق ایجاد میکند و بنابراین تمام دولتها در هر رتبه از توسعه که قرار گیرند، مکلف به رعایت، حمایت و ایفای کامل این حق بوده و هیچ عذری از ایشان راجع به عدم کفایت منابع و یا تدریجی و برنامه ای بودن سیاست ساختاری مسموع نخواهد بود. بنابراین، در واقع باید گفت حق بر غذا یک مجموعه حقوق است که البته هر یک ویژگیهای انحصاری دارد. حق بر غذا شامل «حق بر رهایی از گرسنگی، حق بر غذا در معنای خاص و حق بر امنیت غذایی میباشد » و البته میتوان مطمئن بود که پیشرفتهای علوم جدیدی مانند نانو قطعا در آینده ای نزدیک، موضوعات جزئی تری را وارد مجموعه حق بر غذا خواهد نمود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code