بررسی جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اسناد حقوق بشری

نویسنده : پروین، خیرالله؛ درویش متولی، میثم؛

‏(22 صفحه – از 89 تا 110)

چکیده:

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهمترین و ضروریترین احکام اسامی، جایگاه ارزشمند و متعالی در میان منابع حقوق اسلامی دارد. اهمیت و جایگاه خطیر این فریضة الهی در قرآن کریم و احادیث و متون فقهی، به دفعات فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با فراست و هوشیاری فقهای مدوّن قانون اساسی، این مقولة مهم با ابعاد سه گانة آن تبیین گردیده است. امر به معروف و نهی از منکر از جمله اموری است که به طور اختصاصی، تنها در جامعة اسلامی حاکم می باشد و نمونه ای از این امر در جوامع غربی و در نگاه گسترده تر در نظام حقوق بین الملل نمی توان یافت. لذا مفاهیمی، همچون لزوم رفتار برادرانه در جامعه، حفظ امنیت اجتماعی، رعایت نظم عمومی و رفاه همگانی، تحقق آزادیها و حقوق فردی با رعایت قانون، را می توان از جمله مصادیقی برشمرد که در اسناد حقوق بشری آورده شده است و تا حدود قابل ملاحظه ای قابلیت هم سویی و هم پوشانی با مفاهیم و ابعاد امر به معروف و نهی از منکر دارد. در نهایت، در تبیین جزییات، شرایط و کیفیت مقولة مهم اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، خواهیم یافت که در فرهنگ جوامع غربی نمی توانیم شاهد مثالی شاخص و مستقیم در این زمینه بیابیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code