بررسی تاثیر پست مدرنیسم در روابط بین الملل

نویسنده : صالحی، جواد؛ سلیمی، فرزین؛ ‏

(19 صفحه – از 97 تا 115)

چکیده:

مقالة حاضر به بررسی تاثیر پست مدرنیسم در روابط بین الملل می پردازد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم پست مدرنیسم، به مقولة چگونگی ورود پست مدرنیسم در روابط بین الملل اشاره شده است و به دنبال آن وضعیت و اصول فکری حاکم بر پست مدرنیسم در عرصة جهانی و بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن تلاش نظری محققان این است که به این سوال پاسخ داده شود که تاثیر نظریة پست مدرن در روابط بین الملل چیست؟ فرضیة مطرح در این تحقیق این است که در روابط بین الملل با توجه به تکثر قدرت، هیچ قدرتی نمی تواند هژمونی و سلطة خود را بر دیگران تحمیل کند و عملکرد انتقادی پست مدرن سبب تقویت نظریات روابط بین الملل شده است. با استعانت از روش محلی تاثیر متغیر مستقل(پست مدرنیسم) بر متغیر وابسته(روابط بین الملل) مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که پست مدرنیست ها ضمن طرح نکات مثبت در روابط بین الملل هنوز تا حدودی دچار ابهام هستند و تاکید صرف آنها بر وجوه منفی گرایانه موجب واکنش هایی از جانب مدافعان روابط بین الملل شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code