مقایسه تهذیب و استبصار

نویسنده : مسعودی، محمد مهدی؛

‏(18 صفحه – از 101 تا 118)

خلاصه ماشینی: “و از من خواستند که چنین کتابی را تألیف کنم وچنان باشد که در هرباب ابتدا آنچه مورد اعتماد در فتوا و احادیث است بیاورم،سپس اخبار مخالف آن را ذکر کرده و به دنبال آن راه جمع را بیان دارم،بهطوری که در حد امکان،چیزی از آنها را نیز اسقاط نکرده باشم و همان مسلکیرا که در تهذیب پیموده‌ام،بپیمایم و در آغاز کتاب به برخی مرجحات که با آنهاجواز عمل به پاره‌ای از اخبار و نه همۀ آنها به دست آید اشاره کنم(شیخ طوسی،استبصار،1406:2/1-3). همچنین شیخ در مقدمۀ مشیخۀ استبصار آورده: «آنچه که شما دوستان-خداوند تأییدتان فرماید-از من خواسته بودید که روایاتمختلف را جدا کرده و آنها را به همان ترتیب کتب فقهی که اول آنها کتابالطهاره و آخرش کتباب الدیات است بیاورم،اجابت نمودم و در هرباب روایاتمخصوص آن را آوردم و تا آنجایی که میسر بود کوشش نمودم تا حدیثی باقینماند و از خداود متعال خواستارم که در جمع‌آوری احادیث مختلفه‌ای کهشناخته شده است،اخلالی ننموده و جز روایات شاد و نادر همه را آورده باشم. شیخ طوسی در مقدمۀ تهذیب به این مطلب اشاره نموده است که در شیوۀ نقلاحادیث،در اجزای کتاب تغییر رخ داده و در بعضی موارد سند را کامل آورده ودر موارد دیگر طریق خودش را به اصل کتاب یا اصلی که روایت از آن است ذکرنکرده است،ولی عبارتش در مقدمۀ مشیخۀ تهذیب ابهام دارد و عبارت روشن‌ترشدر مقدمۀ مشیخۀ استبصار آمده است،اما مراد از عبارت تهذیب همان عبارتاستبصار است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code