بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی و نقش آنها در دیه

نویسنده : حسینی، سید ابوالقاسم؛

‏(16 صفحه – از 217 تا 232)

خلاصه ماشینی: “بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینیو نقش آنها در دیه *دکتر سید ابو القاسم حسینی *استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد کیده {IBدر متون فقهی مفهومی با عنوان«ولوج روح»در جنین مطرح شده است و آنرا معیار پرداخت دیه در مراحل مختلف جنینی دانسته‌اند. امام علی علیه السلام در تفسیر آیات فوق،دیۀ مربوط به سقط جنین در هریک ازمراحل را بیان می‌کند و می‌فرماید: «فإذا نشأ فیه خلق آخر و هو الروح،فهو حینئذ نفس،ألف دینار کاملة(همان)؛وقتی خلقی دیگر که همان روح است،به وجود آید،یک نفس کامل می‌شود ودیۀ او یک هزار دینار کامل است. در جای دیگر امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: و إن طرحته و هو نسمة مخلقة،له عظم و لحم مزیل الجوارح قد نفخ فیه روحالعقل؛فإن علیه دیة کاملة(همان؛نجفی،1367:370/43)؛ و اگر آن را درحالی‌که موجودی مخلقه و دارای استخوان و گوشت می‌باشد واعضای او مشخص گردیده و در آن روح عقل دمیده شده است،سقط نمایی،دیۀکامل باید پرداخت شود. امام علیه السلام پاسخ می‌دهد: قال بروح عدا الحیاة القدیم المنقول فی أصلاب الرجال و أرحام النساء و لولا أنهکان فیه روح عدا الحیاة ما تحول عن حال بعد حال فی الرحم(همان)؛ با روحی که فاقد قدرت حیاتی است و از قبل در پشت مردان و رحم زنان(سلولجنسی مرد و زن)وجود داشته است. براساس واقعیات مطرح شده در این مقاله،می‌توان به این نتیجه رسید که رواندر تمام مراحل جنینی وجود دارد و چنانچه امام سجاد علیه السلام می‌فرماید،در صورتیکه جنین فاقد روح بود،از حالی به حال دیگر تحول نمی‌یافت.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code