آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان

نویسنده : جهانگیری، محسن؛

‏(20 صفحه – از 85 تا 104)

خلاصه ماشینی: “یکی از محققان دربارۀ مقایسۀ آثار اصولی بعد از عصر اخباری‌گری جدید ازلحاظ تعداد با آثاری که در ادوار گذشته در این دانش تألیف شده است،می‌گوید: به یقین می‌توانیم تحقیقات اصولی این دوره را-مخصوصا تحقیقاتی که در یکقرن اخیر،یعنی از زمان شیخ انصاری تاکنون،انجام گرفته است-با مجموع تحقیقاتاصولی گذشته،یعنی تحقیقاتی که در حدود یازده قرن انجام گرفته است،مقایسهکنیم و در این صورت بدون شک چه از لحاظ کم و چه از لحاظ کیف،ترجیح باتحقیقات این دوره است(گرجی،1375:323). این نگاه به مقولۀ اجماع که از زمان شیخطوسی رحمه الله تا زمان شیخ انصاری و از زمان او تاکنون در کتب فقهی استدلالی امامیهبه عنوان یکی یا تنها دلیل از ادلۀ اثبات حکم معرفی شده است،تا حدود زیادیمعطوف به اشکال و ایراد اساسی بر اجماع است که اخباریان جدید مطرح ساختند. فاصله گرفتن از اصول فقه مقارن گرچه در مبحث قبل و در ارتباط با خدمات اخباریان جدید،زمینه‌سازی آنان برایپالایش مباحث اصولی شیعه از عناصر وارداتی از اهل سنت معرفی شد-و این سخندر جای خود سخن درستی است-این پالایش در حدی که اصول شیعه و معتقداتاصولی از آنچه عناصر وارداتی از اهل سنت می‌نامیم،تفکیک شود،برای این امرکافی بود؛به گونه‌ای که محقق اصولی وقتی در آثار اصولی شیعه می‌نگرد،علاوه&%02714HVEG027G% بر به دست آوردن نظریه‌های شیعه در اصول،از آرای غیر شیعه هم در کنار آرایشیعه مطلع شود تا در مقام مقایسه بتواند صحیح را از سقیم جدا سازد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code