هرمنوتیک فلسفی و قرائت پذیری دین

نویسنده : نامور، اکرم؛

‏(28 صفحه – از 181 تا 208)

چکیده:

نوشتار حاضر به شرح و بررسی مبنای نظریة قرائت‌پذیری متون دینی می‌پردازد.از آنجا که نظریة مذکور از رویکردهای ویژه‌ای در باب تفسیر متون نشئت می‌گیرد،نگاهی به رویکردهای مربوط به تفسیر متون لازم است.بر این اساس،پس از تعریف و توضیح معنای هرمنوتیک،سیر تاریخی هرمنوتیک و پیشینة آن بحث شده و در ادامه،هرمنوتیک فلسفی و اهم ویژگی آن نقد و بررسی شده است.پس از آن نظریة قرائت‌پذیری دین به عنوان یکی از لوازم و نتایج هرمنوتیک فلسفی،توضیح داده شده و سپس نقد و ارزیابی گردیده است

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code