دیدگاه معرفت شناختی ویتگنشتاین

نویسنده : رقوی، جواد؛

‏(26 صفحه – از 155 تا 180)

چکیده:

لودویک ویتگنشتاین،در شمار پرنفوذترین فیلسوفان قرن بیستم است.زندگی فکری او دارای دو دوره است که از آن به ویتگنشتاین متقدم و متأخر تعبیر می‌گردد.حاصل این دو دوره،دو فلسفة متفاوت بود.در دورة نخست،او توانست با آرای پوزیتیویستی خود،اعجاب پوزیتیویستهای منطقی و حلقة وین را برانگیزد و در دورة دوم با عدول از فلسفة پیشین خود،فلسفة تحلیل زبان را بنیان نهاد.برجسته‌ترین اثر دورة نخست زندگی او،رسالة فلسفی-منطقی است که در آن نظریة تصویری زبان را در باب معرفت‌شناسی طرح و تبیین نمود.اثر معروف دیگر ویتگنشتاین،پژوهشهای فلسفی است که نمایانگر افکار دورة دوم زندگی اوست که در آن دیدگاههای متقدم خود را نقد و اندیشة فلسفی خویش را تکمیل کرد.دیدگاه معرفت‌شناختی او در دورة متأخر در قالب نظریة ابزاری زبان و بازیهای زبانی،بروز کرد و مورد توجه فیلسوفان تحلیلی قرار گرفت.در این نوشتار سعی شده است،آرای معرفت‌شناختی ویتگنشتاین در دورة متقدم و متأخر،به اختصار بررسی و نقد شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code