دلایل دفاع از آزادی بیان، عوامل تحدید و تجلی آن در قوانین

نویسنده: عباسی، علیرضا؛

اندیشمندان حقوق تابستان 1396

چکیده:

معنا دموکراتیک به همه شهروندان خود می دهد تا بی اضطراب و بدون پرداخت هزینه، مافی الضمیر خود را آشکار سازند و آنچه را می اندیشند بر زبان جاری کنند. این حق تا زمانی که از سوی قانون اساسی یک جامعه تضمین نشود و شرایط و مصادیق تحدید آن دائما و مستمرا موردبررسی و کاوش قرار نگیرد قابل اعتماد نخواهد بود. بر حق آزادی بیان، ثمرات، خیرات و برکات حق آزادی بیان حقی است که یک جامعه فردی، اجتماعی و سیاسی بسیاری مترتب است. آزادی بیان روش و ابزار مهمی در جستجوی آدمی و سیر او به سوی حقیقت است. آزادی بیان مولفه اصلی و ضروری برای تحقق و پاسداشت دموکراسی است. اگر دموکراسی بر سه پایه «قانو نگرایی»، «نظارت پذیری» و «مشارکت» شکل می گیرد، آزادی بیان در تقویت و تجلّی آن نقش مهمی را ایفا می کند. آزادی بیان لازمه رشد معنوی، عا مل عزت انسان و حافظ کرامت و ارزشهای والای اوست. درصورتیک‌ه لازم باشد محدودیت هایی بر آزادی بیان اعمال شود، چنین فرآیندی باید به گونه ای دموکراتیک و توسط مرجعی شایسته و قانونی باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code