بررسی وضعیت حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی ایران

نویسنده: ایمانی، زینب؛

اندیشمندان حقوق بهار 1396

چکیده:

ورود بیگانگان به یک کشور به هر دلیلی که صورت پذیرد آثار و پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد؛ خصوصا چنانچه قبول آنها بدون توجه به امکانات و نیازهای جامعه صورت پذیرد، اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانونگذار به منظور جلوگیری از این پیامدهای منفی، با توجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منافع اتباع خودی محدودیت هایی را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال نمایند. مقاله حاضر با توجه به منابع حقوقی ایران، به شناسایی و بررسی میزان برخورداری اشخاص حقیقی بیگانه از حقوق می پردازد و این سوالات را مطرح می کند: چه عواملی در ایجاد محدودیت ها نسبت به حقوق بیگانگان موثر می باشد؟ همچنین اعمال محدودیت ها نسبت به حقوق بیگانگان بیشتر در چه زمینه هایی است؟ در این راستا به مباحثی چون مفهوم بیگانه و ارتباط آن با تابعیت، انواع بیگانگان، اصول و مبانی حقوق بیگانگان و حقوق عمومی، سیاسی و خصوصی آنان در نظام حقوق ایران بررسی می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code