بررسی ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری قانون اساسی با پیدایش نسل های جدید

نویسنده: کاویانی، محمد هادی؛ حسینی، محمد جواد؛

اندیشمندان حقوق بهار 1396

چکیده:

حرکت رو به جلو جوامع یکی از مسائل ناگزیر روزگار ماست که همواره با تحولات عظیمی روبه رو و جامعه را متفاوت از آن چه که بوده می نماید و باعث تغییر رویکرد و جهت آنان و ایجاد خواسته ها و نیازهای جدید در جامعه می گردد و یک حکومت دموکراتیک خود را ملزم به پاسخ گویی به این نیازها و در نظر گرفتن آنان می داند. وقتی صحبت از جامعه دموکراتیک می شود اولین چیزی که به ذهن می آید قانون است و همگام شدن این قانون با نیازهای روز، اما همواره این امر میسر نیست که قوانین از جمله قانون اساسی دچار تغییر گردند و موضوع دیگر، چرایی تقید و پایبندی نسل جدید به قوانینی است که حتی ممکن است در زمان نگارش آن به دنیا نیامده باشند و لزوم اطاعت از قوانین برایشان مشکوک باشد. نیاز جامعه به قوانین جدید و اهمیت دادن به خواسته های جدید در قوانین اساسی و نابخردانه بودن تغییر مداوم آنان، باعث تلاش در ارائه راهکارهایی برای ایجاد تعادل بین این دو نیاز شده که هم نیازهای نسل جدید پاسخ داده شود و هم کمتر نیاز به دوباره بینی قوانین اساسی باشد، با تصویب قوانین ارگانیک و تاسیس نهادهای دفاکتو آنچه که خواست مردم است به وسیله قوانین تصویب شده در راستای اصول قانون اساسی و نهادهای جدید به منصه ظهور برسد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code