مطالعه تطبیقی قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 با قانون داوری آلمان

نویسنده: هدایتی، وحید؛ رستمی، حمیدرضا؛

اندیشمندان حقوق زمستان 1395

چکیده:

قانون داوری تجاری بین المللی ایران قانونی کارآمد و مطابق با استانداردهای بین المللی است. با این حال ایران به عنوان مقر داوری های بین المللی مدنظر قرار نمی گیرد. از طرفی در عصر حاضر، آلمان همواره به عنوان مقر داوری های بین المللی نادیده انگاشته شده است و این در حالی است که کارهای مقدماتی طرح قانون داوری جدید آلمان، که سنتی دیرینه را به همراه دارد، از رو کیرد لیبرال این کشور نسبت به داوری خبر می دهند. قانونگذار آلمانی با اصلاح قانون داوری اهمیت روز افزون داوری برای نهادهای اقتصادی را مد نظر قرار داده و قانون نمونه ی آنسیترال در مورد داوری تجاری بین المللی ( 1985) را با اندکی تغ ییرات پذیرفته است. در این نوشتار ابتدا به بررسی شکل گیری و پیدایش قانون داوری جدید آلمان پرداخته می شود. در ادامه، ضروریات شکلی قرارداد داوری و نیز ماهیت آن از جمله شامل تع یین مقر داوری، قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا، آ یین داوری و داوری پذیری دعاوی و همچنین تمایز میان اصلاح یا تفسیر رای داوری و نیز اعتراض به آن، که مباحث مهمی در داوری هستند، به طور تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code