ماهیت شناسی قتل خطئی در آیه 92 سوره نساء

نویسنده: اصغری، عبدالرضا؛ هاشمی، مجید؛ جلالی، سیدمجتبی؛

اندیشمندان حقوق زمستان 1395

چکیده:

در یک تقسیم بندی جنایت علیه تمامیت اشخاص خواه علیه نفس باشد یا اعضا به سه دسته عمدی، شبه عمد و خطئی تقسیم می شود در تشخیص هر یک از این موارد در عمد جانی هم قصد فعل دارد و عم قصد نتیجه و در شبه عمد جانی قصد فعل دارد ولی قصد نتیجه ندارد اما در بحث ما یعنی خطئی جانی نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه. و ما کان لمومن ان «: قرآن کریم در سوره مبارکه نساء صحبت از قتل خطئی می آورد و می فرماید یقتل مومنا الاّ خطا و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلّمة ال ی اهله الاّ ان یصّدّقوا فان کان من قوم عدوّ لکم و هو مومن فتحریر رقبة مومنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمّة ال ی اهله و تحریر رقبة مومنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من اللّه و کان اللّه علیما » حکیما ما در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از روش کتابخانه ای استمداد از تفاسیر فریقین به واکاوی ماهیت، تعریف و انواع قتل خطئی، ماهیت دیه در آن (جبران خسارت است یا مجازات) بپردازیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code