تغییر جنسیت و تشبه به جنس مخالف

نویسنده: سلیمانی، حمید؛

اندیشمندان حقوق زمستان 1395

چکیده:

از جمله موضوعات جدید و مهمی که امروزه در ایران و در جهان قابل مشاهده است و دارای آثار اساسی حقوقی و کیفری هست، مسئله تغییر جنسیت می باشد. در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت تغییر جنسیت، چهار نظریه مطرح شده است؛ گروهی مشروعیت مطلق و بدون قید و شرط آن را پذیرفته اند و در مقابل، برخی عدم مشروعیت مطلق آن را پذیرفته اند و بعضی قائل به توقف در مسئله شده اند و گروهی دیگر هم، مشروعیت مشروط تغییر جنسیت را پذیرفته اند. ازای نرو، این پرسش اساسی مطرح است که آیا مقوله تغییر جنسیت در زمره و مصداق حرمت تشبه به جنس مخالف است؟ در نوشتار حاضر، ضمن بررسی ماهیت و دیدگا ه های تغ ییر جنسیت از منظر فقه، سوال مطرح شده پاسخ یافته و دستاورد پژوهش آنست که مشروعیت تغییر جنسیت به صورت مشروط، مانعی برای حرمت تشبه به جنس مخالف نیست و مضافا تغ ییرجنسیت با تشبه تفاوت دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code