تصرفات مادی و حقوقی مشتری بر مال اخذ به شفعه

نویسنده: طاهریان، سیروان؛ لطفیانی، سیامک؛

اندیشمندان حقوق زمستان 1395 

چکیده:

یکی از اسباب مال یکت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران اخذ به شفعه است. اخذ به شفعه مرحله اجرایی حق شفعه می باشد. حق شفعه، حقی استثنایی است که قانونگذار برای حمایت از شریک ملک مشاع پیش بینی نموده است. برای اجرای این حق در فقه اسلامی و قانون مدنی شرایطی پیش بینی شده است، که نیازمند بررسی است. ل کین موضوعی که تا حدود بسیاری مورد تصرف « غفلت واقع شده، بحثی است تحت عنوان با این توضیح .» مشتری در مال موضوع حق شفعه که آیا خریدار مال مشاع از شریک سابق اگر در مال دخل و تصرفی داشته باشد)هم مادی و هم حقوقی( حکم و تکلیف چیست؟ آیا عالم یا جاهل بودن وی در حکم تاثیری دارد؟ در فرض اخذ به شفعه از سوی شفیع خریدار مزبور چه حقی دارد؟ و سوالات بسیار دیگری که هر کدام نیازمند بررسی دقیق می باشد.راجع به تصرفات مشتری در مال نظریات مختلفی ارایه شده است، نظر مشهور این است که اقدامات وی سبب ایجاد حقی برای وی در مقابل شفیع نیست، لکین در هر صورت می تواند برای جبران خسارت به شریک سابق مراجعه کند. در این مراجعت یقینا علم و جهل وی تاثیر خواهد داشت. همچنین تب یین و مجزا نمودن منافع و اضافات متصل و منفصل باید مورد توجه واقع شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code