بازگشت مداخله نظام کیفری در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان در انگلستان

نویسنده: مهرا، نسرین؛

آموزه های حقوق کیفری بهار 1389

چکیده:

بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی‌ کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی‌ کودکان،برخوردها متنوع بوده است.در دوره‌ای از زمان،این برخورد به صورت‌ برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است.اما در سالهای اخیر این واکنشها به‌ ویژه در قوانین کیفری جدید انگلستان به‌گونه‌ای کیفری جلوه نموده است و بیشتر در پی برخوردهای شدید است تا رفاه‌مدار.نمودهای این رویکرد در عمل متفاوت بوده است.قرار ارجاع یکی از تأسیساتی است که در پی غلبهء رویکرد کیفری در برخورد با کودکان ظهور کرد.این قرار گرچه در ظاهر به‌ منظور مقابله با وحشتهای اخلاقی ناشی از بزهکاری کودکان و نوجوانان‌ ظهور کرد با این حال انتقادات بسیاری را متوجه خود ساخته است؛زیرا برخی‌ از ویژگیهای مداخله جویانهء آن موجب گردیده است تا در مقابل بسیاری از نهادهای نظام عدالت کیفری کودکان بزهکار قرارگیرد. در این مقاله با مروری بر برخوردهای خفیف کیفری با کودکان بزهکار، این قرار با ویژگیهای خاص آن که حاکی از برخورد سختگیرانه با بزهکاری‌ اطفال است،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.خلاصه ماشینی:

“بین‌المللی مربوط به کودکان نیز مورد توجه قرار گرفته است،با این حال در فرایند کودک به یک گروه مربوط به بزهکاری نوجوانان و تعقیب جرم است که به‌ در سیستم جدید عدالت کیفری نوجوانان تنها پلیس است که همزمان وظیفهء تعقیب، است باید در ضمن رسیدگی کیفری مورد توجه قرارگیرد؛زیرا برای مؤثر واقع‌ نتیجهء این گزارهء قانونی آن است که در صورت ارتکاب جرایم بعدی،زمانی که‌ هدف اصلی این برنامه،پیشگیری از تکرار بزهکاری توسط کودک است. قضازدایی نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار،بارها مورد تأکید قرار گرفته باشد انگلستان نیز نکته را مورد تأیید قرار داده است که بیشتر افسران بر این عقیده‌اند (1)-استفاده از این سیاست در عمل بسیار گسترده بوده است به‌گونه‌ای که کودکان 41 تا 61 ساله‌ای که‌ گسترده‌ای نیز جهت به کارگیری بهتر و مؤثرتر این ابزارها ارائه شده است‌ (NACRO,1989:15) ب)مداخله‌های کیفری و سخت‌گیری نسبت به جرم آن رسیده است که با جرم به شدت برخورد شود و در اجرای این سیاست هیچ‌گونه‌ در مرکز این مبارزه،عدالت کیفری نوجوانان قرار دارد که رویکرد سیاسی و این تصور که قضازدایی به معنای مدارا با بزهکاری نوجوانان است و اخطار ابزاری‌ ناکارآمد است،تأثیر زیادی در میان عموم از خود بر جای می‌گذارد. صادر شده بود نیز همین نکته مورد تأیید قرار گرفته و چنین آمده است که افراد گرچه مجرمیت کودک قبل از ارجاع باید در دادگاه‌ اطفال مورد تأیید قرارگیرد،با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که طفل در توافق هیئت بزهکاری نوجوانان و نوجوان بزهکار قرار گرفت،هیئت باید این برنامه‌”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code